Privacy

 

Privacyverklaring Glazenwasbedrijf Dick Zwart

 

 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

GlAZENWASBEDRIJF DICK ZWART verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf aan hem verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die GLAZENWASBEDRIJF DICK ZWART verwerken:

 

  • Achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens
  • Overige persoonsgegevens die door u worden verstrekt bijvoorbeeld door een vraag te stellen en/of een prijsopgave te doen via de website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

 

Er worden door GLAZENWASBEDRIJF DICK ZWART geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt

 

Waarom gegevens nodig zijn

 

GLAZENWASBEDRIJF DICK ZWART verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 

·         Het afhandelen van uw betaling

·         U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen   voeren

·         U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·         U inplannen voor een vervolgafspraak

·         Welke werkzaamheden bij u uitgevoerd moeten worden en met welke frequentie

·         Verplichte boekhoudkundig activiteiten.

 

Hoe lang de gegevens bewaard worden

 

GLAZENWASBEDRIJF DICK ZWART zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt en/of verplicht nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens in een digitaal archief welke is beveiligd met een wachtwoord 

 

 

Delen met anderen

 

GlAZENWASBEDRIJF DICK ZWART verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GLAZENWASBEDRIJF DICK ZWART blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@glazenwasbedrijf-dickzwart.nl.

Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vraag ik u u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. GLAZENWASBEDRIJF DICK ZWART zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

 

GLAZENWASBEDRIJF DICK ZWART neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze GLAZENWASBEDRIJF DICK ZWART op telefoon nummer 06-12876569 of via

info@glazenwasbedrijf-dickzwart.nl